Hírek - 2016 május

"A Magyar Kórházszövetség Elnöksége ismételten tárgyalt az egészségügyi ágazat háttérintézményeinek lehetséges átszervezéséről, és kiáll nemcsak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) , hanem az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) teljes körű függetlenségének megőrzése mellett is."


A teljes közlemény itt megtekinthető...>>>

 


Legújabb állásfoglalásaink - 2016. április

A Magyar Kórházszövetség állásfoglalása
az OEP önállóságának megőrzéséről
 

bővebben a Pdf-ben...>>>

Magyar_Korhazszovetseg_az_OEProl_vegl.pdf

A Magyar Kórházszövetség rövid állásfoglalása
a Sándor Mária-féle mozgalomról
 

bővebben a Pdf-ben...>>>

MKSZ_Sandor_Mariarol.pdfMegválasztott Tisztségvielőink PDF letöltés itt...>>>


A Magyar Kórházszövetség Közgyűlésének közleménye az Állami Számvevőszék jelentéseiről a kórházak vagyon gazdálkodásának ellenőrzésével összefüggésben

A számos kórház vagyongazdálkodásával kapcsolatban lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés eddigi megállapításai alapján egyértelmű, hogy a jelentésekben feltüntetett problémák nem egyedi, hanem a kórházak sajátos működéséből eredő, rendszerszintű gondok. A Magyar Kórházszövetség Közgyűlésének az a véleménye, hogy ennek megfelelően nem egyedi szankciókat és megoldásokat, hanem rendszerszintű válaszokat kell találnunk/találni. Ennek érdekében a Közgyűlés felkéri az új Elnökséget, hogy folytasson tárgyalásokat az ÁSZ-vizsgálatokkal kapcsolatban az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával, az ÁEEK vezetésével, valamint az ÁSZ és a Közbeszerzési Döntőbizottság szakembereivel, és e tárgyalások eredményeiről tájékoztassa a kórházakat és a közvéleményt.A Magyar Kórházszövetség 2016. évi Közgyűlésének üzenete


Az egészségügy, benne a kórházi működés értelme és célja az EMBER egészségének és méltóságának szolgálata. A magyarok, különösen a hátrányos helyzetűek betegebbek, mint az európaiak, ezért még gondosabb törődést igényelnek. Magyarország erőssé válásához fontos, hogy mindenkinek megadjuk az esélyt a lehető leggyorsabb gyógyulásra betegségéből. Ezért több figyelmet kell fordítanunk az egészségügyre és az abban dolgozó emberekre. Kérjük a társadalmat és a döntéshozókat, hogy tekintsék ezt a nemzet egyik sorskérdésének. Nemcsak a gazdaság élénkítése kényszeríti hazánkat az egészségben töltött idő meghosszabbítására, hanem emberiességi feladatunk is, hogy a kor színvonalán adjuk meg a legrászorultabbaknak is a gyógyulás esélyét.

Ehhez a társadalom fokozott áldozatvállalására van szükség. A kórházakban ma bizalomvesztett emberek dolgoznak. Az európai arányoknak megfelelő források biztosításával lehet esélyünk az eredményes és méltányos gyógyításhoz, és csak ezzel párhuzamosan lehet azokat a nagyon fontos rendszerszervezési változásokat bevezetni, amelyek a betegek és a kórházi munkatársak elégedettségéhez vezethetnek.

Az erőforrásokat a szenvedő és az őt ápoló, gyógyító emberhez kell eljuttatni. A beteg ember kiszolgáltatottságának csökkentéséhez minden eszközre szükség van: figyelem és pénz is kell ahhoz, hogy az ellátás szolgáltatási színvonalát legalább a más szektorokban megszokott szintre emeljük és a gyógyításunk eredményesebb legyen – kevesebb szövődménnyel és korszerűbb módszerekkel.  Az ápolók kiemelt megbecsülése szükséges a pálya vonzóvá tételére és a szolgálatot teljesítők megtartására. Ma világszerte értékvesztett ez a segítő foglalkozás, hazánkban példaszerűen kell újra rangot adni neki. A szakorvosoknak a hosszú évtizedek tanulásával és tapasztalatával megszerzett betegellátó munkájukért cserébe gondtalan életpálya jár. Az erőforrásokkal arányos szintű megbecsülést kapó, közellátási feladatukból megélni tudó, így napi felelősségteljes kórházi feladatukra összpontosítani képes szakemberektől várható a rossz trendek megfordítása. Az állami kórházakban dolgozó többi szakember sem lehet rosszabb helyzetben, mintha az állam más intézményében végezne hasonló munkát.

A Magyar Kórházszövetség és a tagszervezeteiként működő kórházak partnerek a rendszer hibáinak feltárásában és kijavításában. Az elmúlt években, de a megelőző évtizedekben is közösen munkálkodtunk az egészségpolitika irányítóival ezen. Ahhoz, hogy közös erőfeszítéseink célt érjenek, megerősítést kérünk az ellátásra szoruló minden embernek, mert korunkat a szenvedők felé megjelenő irgalom alapján is meg fogják ítélni, és bizalmat kérünk a kórházainkban másokért dolgozó EMBEREKNEK is, mert csak felszerelt, harcra kész csapatokkal tudjuk megvívni napi csatáinkat.

a Magyar Kórházszövetség KözgyűléseWarning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/idn.so' - /usr/lib/php5/20100525/idn.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/imagick.so' - /usr/lib/php5/20100525/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0